Ho II


Ho II Notes

Ho II L Data Tables

Ho II M Data Tables


ho_i_plans_sm
Schematic views of the Ho II

ho_ii_framework_sm
The Ho II awaiting covering

ho_ii_pic_1_sm
The finished Ho II

ho_ii_pic_2_sm
Another view of the Ho II

ho_ii_si_sm
Another side view

ho_ii_pic_3_sm
The Ho II M motorized glider